Услови за Користење

Последно ажурирани: мај 4, 2020

Добредојдовте на Lottery.com („Компанија“, „ние“ или „нас“). Следниве Услови и правила на употреба, заедно со сите документи што експлицитно ги инкорпорираат со упатување (колективно, овие „Услови и правила на употреба“), управуваат со вас и секој субјект што го застапувате (колективно, „вие“ или „вашиот“), со почитување на пристапот и користењето на www.lottery.com вклучувајќи која било содржина (како што е дефинирано во овој договор за услуга), технологија, процеси, материјали, функционалност и услуги дизајнирани, понудени или продадени од компанијата од или преку Лотарија.com и на такви други имиња на домени што се користат за да се идентификуваат веб-страници на кои компанијата може да понуди Услуги (колективно, „Услуга“), без разлика дали е гостин или регистриран корисник.

ВАНО ПРАВНО ИЗВЕСТУВАЕ: ВЕ МОЛИТЕ ЈА ПРАВЕТЕТЕ ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ НА УПОТРЕБА Внимателно, бидејќи тие влијаат на вашите законски права и обврски. ЛОТЕРИЈА.КОМ НЕ Е РЕФИЛИРАНА СЕКОГАШ ДРАВНА ЛОТЕРИЈА ИЛИ АГЕНЦИЈА ЗА ВЛАДА. АКО НЕ СЕ ДОГОВОРУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВЕ МОЛАМ ДА НЕ ДОГОВОРИТЕ ИЛИ КОРИСТЕТЕ СЕРВИСОТ.

 1. Прифаќање на Условите и условите за користење

Со пристапување до Услугата, создавање сметка преку Услугата („Сметка“), преземање на апликацијата Lottery.com или со кликнување да ги прифатите или согласите овие Услови и правила на употреба кога оваа опција ви е достапна за вас, вие со ова (i) потврдете дека сте прочитале и се согласиле да ги почитувате овие Услови и правила за употреба и (ii) застапувате и гарантирате дека имате право да пристапите до Услугата и дека сте овластени и способни да ги прифаќате овие Услови и правила за употреба. Ако не сакате да бидете обврзани со овие Услови и правила за употреба, не смеете да пристапите или да ја користите Услугата. Со одбивање да ги прифатите овие Услови и правила за употреба, нема да можете да создадете сметка или пристап или да ја користите Услугата.

 1. Општи правила, полиси и процедури

2.1 Подобност

За да имате право да создадете сметка и да станете регистриран корисник на Услугата, мора да имате, во моментот на регистрација (i) да имате најмалку осумнаесет (18) години или возраст на мнозинство во вашата надлежност на живеење, без оглед на тоа поголема, (ii) да не биде лице забрането да учествува во Услугата согласно законите од која било јурисдикција или Соединетите Американски Држави и (iv) во секое време да се придржува кон овие Услови и правила за употреба.

Ако живеете во јурисдикција, која бара да имате постара од осумнаесет (18) години за да учествувате во активности на лотарија (како што е дефинирано во Дел 4.1), мора да се придржувате кон законите на таа надлежност за да ја користите Услугата. Ако не ги исполнувате сите овие барања, не смеете да пристапите или да ја користите Услугата. Компанијата го задржува правото да ја провери вашата возраст, идентитет и подобност во кое било време. Каков било неуспех да соработувате со компанијата во овој поглед, може да резултира во суспендирање и / или прекинување на вашата сметка.

Вработените, службениците, директорите, членовите, менаџерите, инвеститорите, агентите и претставниците на компанијата и која било од нејзините или нивните матични компании, подружници, филијали, како и директно продавачи на технологија, даватели на содржини, добавувачи на компоненти (хардвер и софтвер) директно поврзани со Услугата, и секое од нивно потесно семејство (дефинирано како родители, сопружник, партнер и деца) и кое било лице кое живее во истото домаќинство нема право да ја користи Услугата. Како и да е, таквите лица можат да пристапат до Услугата и од време на време ќе го сторат тоа за тестирање на Услугата, вклучително, без ограничување, оценување на искуството од корисниците и други разумни и фер употреба по дискреционо право на компанијата.

Со пристапување или користење на услугата, вие застапувате и гарантирате дека имате право, овластување и капацитет да склучувате во овој договор, да ги почитувате сите овие Услови и правила на употреба и да не ви е забрането пристап или користење на услугата . Компанијата не дава застапувања или гаранции, имплицитни или експлицитни, во врска со вашето законско право за пристап или користење на услугата и ниту едно лице поврзано, или не бара припадност, со компанијата ќе има овластување да прави какви било застапувања или гаранции. Ние немаме намера услугата да ја користи лица присутни во јурисдикциите во кои учеството може да биде забрането или ограничено. Вие се согласувате дека достапноста на услугата не претставува понуда, барање или покана од страна на компанијата за користење на Услугата во кое било надлежности во кое таквите активности се забранети или ограничени. Компанијата го задржува правото да го негира пристапот до Услугата на секој по своја дискреција.

2.2 Усогласеност

Willе ги почитувате сите услови и правила на овој договор и сите важечки закони, регулативи и правила кога ја користите Услугата. Корисникот мора да биде 18 години или постар за да учествува во Услугата. Овие правила и правила важат само доколку се легални. Вие сте одговорни да обезбедите дека е законско да ја користите Услугата во вашата локална надлежност. Компанијата го задржува правото да откаже корисничка сметка, доколку однесувањето се смета за неприфатливо од Lottery.com. Компанијата го задржува правото да ја суспендира Корисничката сметка, ако информациите за профилот на корисникот се неточни и / или се кршат на кој било од овие Услови и правила за употреба и / или ги крши сите регулаторни и / или законски регулативи. Во случај на добивка од профит што не е во строга согласност со овие Услови и правила на употреба, правата на споменатата добивка може да бидат загрозени.

Во секое време вие ​​сте одговорни да осигурате дека информациите за вашиот профил на корисникот се ажурирани и точни.

2.3 Известување за измени или промени

Компанијата може да ја менува Услугата во кое било време со или без предупредување до вас. Компанијата и нејзината содржина, вклучително, без ограничување, информациите, графиките, производите, карактеристиките, функционалноста, услугите и врските (колективно „Содржината“) може да се менуваат, бришат или ажурираат без најава. Lottery.com може да ја прекине, суспендира или модифицира Услугата во кое било време без најава, а компанијата може да го блокира, прекине или суспендира вашиот пристап до Услугата во кое било време од која било причина по своја дискреција, дури и ако пристапот продолжува да се дозволува други.

2.4 Билети

Билетите ќе ги обезбеди компанијата и нема да ги дистрибуира. Билетите за цртање на лотарија мора да ги набавите на отсеченото време на откуп на билет пред соодветниот цртеж. Компанијата настојува да ги направи сите разумни напори за стекнување на билети за задоволување на барањето на секој регистриран корисник. Меѓутоа, доколку билетите не можат да се купат од која било причина, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, времето на прекинување на билетите, тешкото време, прекините на електрична енергија или друго прашање надвор од директната контрола на компанијата, компанијата ќе купи билети за следниот достапен цртеж и известете го погодениот регистриран корисник дека нивните билети не биле набавени за соодветниот цртеж.

Влезниците ќе бидат обработени и објавени што ќе им овозможат на корисниците да ги видат своите броеви на Интернет. Броевите за секој билет ќе бидат објавени на Услугата за корисниците на групите за прегледување. Компанијата ќе ги запише победничките броеви за соодветните цртежи на лотарија. Во случај да се испратат неточни информации до корисник, корисникот нема право на побарување врз основа на приемот на оваа информација. Вие се согласувате веднаш да ја известите Друштвото по приемот на погрешни информации и со тоа да се откажете од тужба против Друштвото за прием на такви погрешни информации.

Билетите за лотарија можат да се продаваат само од овластени агенти за лотарија / трговците на мало и не можат да се продаваат преку државни линии. Билетите за лотарија се купуваат лично од страна на Lottery.com или од еден нејзин претставник од овластен агент за лотарија / продавач на мало во секоја соодветна држава што ја нудиме услугата. На државата во која се добиваат победи може да му се даде идентитет на победникот (ите). Lottery.com нема да добие удел во ниту еден поединечен билет или билети во сопственост на корисник или која било лото сметка, креирана на Услугата. Сите набавки се неважечки кога е забрането со закон.

2.5 Плаќања и законски задржувања

Онаму каде што е применливо со закон, Друштвото ќе поднесе плаќање на какви било добивки на законски задржувања и / или одземања.

2.6 Джакпот

Aекпот се однесува на сите добивки од лотарија кои можат да се откупат директно од назначените службеници на лотарија од одредена надлежност. Компанијата ќе го извести корисникот дека џекпотот е добиен со контактирање на корисникот на е-пошта адреса предвидена за нивната сметка во моментот на регистрација или како ажурирана според овие Услови и правила на употреба. Корисниците ќе имаат триесет (30) дена од денот кога е испратена почетната е-пошта за известување за да одговорат на компанијата и да обезбедат какви било дополнителни информации побарани и / или потребни според законот. Компанијата потоа ќе настојува да ви помогне да ги соберете добивките од назначените службеници за лотарија. Во однос на групната игра, џекпотот ќе се подели помеѓу сите корисници на групата, врз основа на паушална исплата и според правилата за плаќање и прописите од јурисдикција каде е купен билет за лотарија. Со ова потврдувате и прифаќате дека даноците, како и законските задржувања и / или одземањата може да бидат задржани од Државната лотарија пред распределбата.

2.7 Добивки

Сите други добивки од лотарија, кои не се сметаат за „џекпот“, се решени според правилата и прописите на јурисдикцијата каде е купен билет за лотарија. Компанијата ќе се обиде да ве информира за какви било добивки на кои може да имате право и, ќе бидете известени за вашите опции за да ги откупите вашите добивки од лотарија.

Ако вашите индивидуални добивки или добивки од групна игра еднаков или надминувајќи го важечкиот праг на одредено државно барање за награда, компанијата може да ви проследи официјален формулар за барање на лотарија, од кој ќе се бара да го пополните, потпишете и да се вратите во Друштвото за да го олесни собирањето на соодветните добивки на вашата или вашата група име.

2.8 Меѓународна колекција на награди

Ако не живеете во земјата во која се управува лотаријата, тогаш ќе признаете дека можеби ќе треба да патувате во Територијата за лично да ја соберете вашата награда, како што е олеснето од Lottery.com. Lottery.com се согласува да ги плати придружните трошоци за патување, вклучително и летови и сместување.

Ако патувате да ја соберете вашата награда, тогаш се согласувате дека останувате единствено одговорни и одговорни за, и ќе: (i) ги добиете сите потребни пасоши, визи и дозволи што се неопходни за влез во земјата; (ii) безбедно патничко осигурување (кое мора да ве покрие за медицински, лични повреди и побарувања за имот); (iii) ги добие сите потребни медицински инокулации, одобренија и / или согласности; и (iv) е во согласност со правилата на операторот за лотарија, кои бараат пополнување и доставување на специфични обрасци, документи или документи, пред да ја соберете вашата награда со помош на Lottery.com. Вие потврдувате дека вашето неисполнување на кое било од овие барања може да ве спречи да ја соберете вашата награда. Вие се обврзувате и се согласувате дека патувањето е целосно на ваш сопствен ризик. Со ова, се откажувате од какви било правни или правични побарувања, права или правни лекови што може да ги имате против Lottery.com во врска со:
(а) какви било инциденти, повреди, болести или загуби поврзани со патувањето; и
(б) неуспехот да ги добиете или исполнителите на горенаведените услови, вклучително и ако не сте во можност да ја соберете вашата награда како резултат.

Алтернативно, може да се решите да му дадете на Lottery.com Полномошно да ја собере наградата во ваше име.

Гранична набавка на 2.9

За да ги заштити нашите клиенти, компанијата може да постави дневни ограничувања за трошење на набавки, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на набавки на билети. Откако ќе се достигнат дневните трошоци, повеќе трансакции не можат да се појават на сметката на корисникот до 24 часа по последната трансакција за квалификации.

2.10 Ограничувања на јурисдикција и лотарија

Компанијата е услуга на консиерж и ќе се обиде да ги собере вашите добивки во ваше име, користејќи ги своите разумни најдобри напори. Вие потврдувате и се согласувате дека Друштвото нема да биде одговорно за какви било добивки што не можат да се соберат од организација на Лотарија, доколку направи максимални напори да го стори тоа.

Билетите за лотарија можат да се продаваат само од овластени агенти / трговци на мало лотарија и не можат да се продаваат преку државни линии. Билетите за лотарија се купуваат лично од компанијата или неговиот застапник од овластен агент за лотарија / мало во секоја надлежна надлежност каде се обезбедува услугата на компанијата. Надлежноста каде се добиваат победи ќе им се даде идентитет на победникот (ите). Сите проблеми со надлежноста на услугата за лотарија ќе бидат контролирани според правилата на таа надлежност. Понатаму, вие потврдувате и се согласувате дека одредени надлежности статистички го ограничуваат доцнењето во кое мора да ги соберете и / или да ги известите за вашите добивки. Ваша одговорност е да ја потврдите секоја од вашите набавки за да утврдите дали сте освоиле награди. Понатаму, потврдувате и застапувате дека сте свесни дека компанијата ќе вложи максимални напори да ве извести и, во случај ако, од која било причина, наградата не е побарана во законските рокови, нема да имате правен регрес против Друштвото и / или кој било нејзин вработен или агент, Друштвото со ова се ослободува од сите и сите правни ресурси и / или правните лекови како резултат на тоа да не ги верификувате вашите набавки и / или да не бараме никакви добивки во законска временска рамка.

 1. Регистрација на сметки Lottery.com и сметки за корисници

3.1 Информации за регистрација

За да се регистрирате за сметка, посетете ја play.lottery.com или преземете ја апликацијата Lottery.com за да го завршите онлајн процесот на регистрација. Willе се бара да (i) да ги доставите вашето име и презиме и други детали како што се бара, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, вашиот телефонски број, датумот на раѓање, вашата адреса на е-пошта, вашата адреса за живеење и вашата информација за плаќање.

Вие се согласувате да (i) да дадете вистинска, точна, тековна и целосна информација за себе („податоците за регистрација“), како што е поттикнато од образецот за регистрација преку Интернет и (ii) одржување и навремено ажурирање на податоците за регистрација за да бидат точни, точни, сегашни и целосни. Покрај тоа, вие се согласувате дека компанијата може да ве контактира преку пошта, е-пошта или телефон за да ги верификува информациите за вашата сметка, да ги ажурира групните информации или да обезбеди одговори на вашите барања. Може да ги менувате податоците за регистрација со најавување во вашата сметка и да направите такви промени. За понатамошна помош, контактирајте ја услугата за клиенти на support@lottery.com. Секоја информација собрана од компанијата ќе се одржи според нејзината Политика за приватност, достапна на Lottery.com/privacy и „само-време“ известувања, доколку ги има, дадени на местото на собирање или употреба на информации. Ако не можеме да ве контактираме во рок од триесет (30) дена или ако дадете какви било информации неточни, неточни, не тековни или нецелосни, или компанијата има разумни основи да се сомнева дека таквите информации се невистинити, неточни, не тековни или нецелосни, Компанијата го задржува правото веднаш да ја прекине или раскине вашата сметка, да го задржи сметката на вашата сметка и да одбие каква било сегашна или идна употреба на Услугата (или кој било дел од неа).

3.2 Обврска за тајност

Вие се согласувате да ги чувате вашите идентификатори безбедни и доверливи. Вие сте единствено одговорни за целата употреба или активност на вашата сметка, вклучително, но не ограничувајќи се на, користењето на сметката од страна на кое било лице што ги користи вашите идентификатори, со или без овластување, или кој има пристап до кој било уред на кој е достапна вашата сметка. Во случај да сте загрижени дека вашата сметка не е повеќе безбедна и доверлива, треба веднаш да ја известите компанијата со испраќање е-пошта на support@lottery.com. Оттука, може да се изберат и распределат нови идентификатори и сите идни трансакции според претходните идентификатори можат да бидат поништени, по дискреционо право на компанијата. Без ограничување на горенаведеното, сите трансакции направени и прифатени во рамките на услугата каде што се користени вашите идентификатори (и каде претходно не сте ја известиле компанијата за тоа како што е предвидено овде) ќе се третираат како валидни.

3.3 Една сметка

Дозволено е само една (1) сметка по лице. Во случај компанијата да утврди дека имате регистрирано повеќе од една (1) сметка, вие потврдувате и се согласувате дека, покрај сите други права на компанијата, компанијата има право веднаш да ја суспендира или раскине вашата сметка, да го задржи вашето Биланс на сметката, одземете го вашето право на какви било билети за лотарија или соодветни награди и одбијте каква било сегашна или идна употреба на Услугата (или која било дел од нив).

3.4 Без трансфер

Вашата сметка не може да се пренесува. Под никакви околности не смеете да дозволите или да дозволите на кое било друго лице или трето лице, вклучително, без ограничување, секое лице под правна возраст да ја користи услугата, да ја користи или повторно да ја користи вашата сметка на таков начин што може да ги прекрши стандардите или законите во која било надлежност каде се наоѓате и / или сте жител, или каде се наоѓа такво друго лице и / или е жител. Вие прифаќате целосна одговорност за какво било неовластено користење на услугата и за какво било користење на вашиот платен инструмент од кое било друго лице или трето лице во врска со вашата сметка. Секое лице за кое е утврдено дека го нарушило овој дел може да биде пријавено до надлежните органи и ќе ги одземе сите средства на нивната сметка. Компанијата нема да биде одговорна за каква било загуба што може да ја направите како резултат на некој друг што ја користи вашата сметка.

3.5 Одјавете се

За да се откажете од Услугата и да ја откажете вашата сметка, ќе треба да го испратите е-пошта со барање до support@lottery.com. Ако се откажете од претплатата, вашата сметка ќе биде отстранета и прекината.

Обврска за опрема 3.6

Мора да ја обезбедите целата опрема и софтвер потребни за да се поврзете со Услугата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, компјутер или мобилен уред (како што е дефинирано во Дел 7.1) што е погоден за да се поврзете со и да користите Услугата. Вие сте одговорни за какви било такси, вклучувајќи, но не ограничувајќи на, Интернет-врска или такси за користење на податоци, вклучително, без ограничување, СМС / ММС такси за употреба на текст, што ви претплатуваат при пристапување до Услугата.

Услуги на 4.0 Lottery.com

4.1 Договор за билети за лотарија

Како регистриран корисник на услугата, вие потврдувате и се согласувате со секое од следниве:

Вие учествувате како единствен носител на билети независно по ваша дискреција. Вие се согласувате да ја назначите Компанијата како свој назначен гласник и претставник и да ја овластите Компанијата да дејствува во ваше име за купување и чување на вашите билети за лотарија, собирање на добивки и ставете го пропорционалното учество на сите добивки во вашата корисничка сметка на услугата.

Признавате дека плаќањето на награди за лотарија е во согласност со државните закони и регулативите за лотарија. Доколку билетите за лотаријата што се предмет на овој договор резултираат со награда (а) за кои прописите за лотарија дозволуваат директно плаќање, тогаш побарување за плаќање доставува компанијата од ваше име. Доколку таквите регулативи дозволуваат плаќање на наградата само на едно физичко лице, тогаш претставник на компанијата може да ја побара наградата во корист на индивидуален учесник и / или на сите сосопственици во групата и да дистрибуира соодветна пропорционална сума на секое соодветно сметка на учесникот. Во секое време, секое побарување за плаќање ќе се изврши со советување на претставниците на државната лотарија што Компанијата ја собира во ваше име или во име на група.

4.3 Индивидуални обврски на корисници

Откако ќе се изврши билет (или билети), не можете да ја прекинете вашата сметка сè додека не се случи цртежот за кој сте обврзани. Покрај тоа, штом се изврши билет (или билети), не можете да го вратите, разменувате, менувате или отстраните вашиот билет. Ако цртежот е промашен или презакажан од државата, компанијата ќе се прилагоди на оваа промена со внесување на следниот достапен цртеж.

4.4. Резултати од играта и информации

Делот „Резултати“ од апликацијата ги прикажува проценетите џекпот и најновите победни броеви за цртежите на Powerball, Mega Millions и локалните игри. Компанијата ги добива овие информации од веб-страниците на соодветните игри. Компанијата отфрла каква било одговорност за која било врска, и не презема никаква одговорност за точноста или комплетноста на какви било информации. Ваша одговорност е да ја потврдите секоја од вашите набавки и да ја советувате компанијата во случај на какви било добивки.

Во однос на победничките броеви, додека се прави разумен обид да се осигураме дека списоците со победни броеви на веб-страницата Powerball и Mega Millions се точни, официјалните победнички броеви за игри на лотарија се запишуваат во официјалните датотеки за цртање, заверени од независен сметководствена фирма. Победничките броеви за игри на лотарии не се официјални, сè додека не бидат потврдени од ревизорската фирма на Керол и Компани, КПД. Погледнете ја веб-страницата на Powerball, powerball.com, Веб-страница на Мега Милиони, https://www.megamillions.comили веб-страницата на вашата државна лотарија за повеќе информации.

4.6 AutoPlay

Корисниците можат да изберат да ја користат оваа апликација за да учествуваат во претплати „AutoPlay“, согласно следниве услови и услови;

Претплатите за AutoPlay може да бидат достапни само за одредени лотарии. Проверете ја апликацијата за да видите кои лотарии се достапни за претплати на AutoPlay;

Секој корисник може да се запише само во една претплата AutoPlay по достапна лотарија. За секоја претплата на AutoPlay, корисникот мора да избере голем број билети што ќе се играат за секој цртеж. За некои лотарии, исто така можете да изберете автоматски да ја вчитате состојбата на вашата сметка на претходно одредена сума кога состојбата на вашата сметка достигнува нула долари ($ 0). Ако е поставена вредност за повторно вчитување, вашата сметка автоматски ќе се наплати за бројот на билети наведени во делот „AutoPlay“ на апликацијата;

Постапката за добивање билети што се нарачани како дел од претплатата на AutoPlay нема да се разликува од онаа на обичните билети.

5.0 Спогодба за автоматско повторување и репродукција (за само корисници на AutoPlay)

5.1 Овластување

Во оние јурисдикции каде е достапен, со тоа што ќе се залагам за функцијата Auto-Play на услугата, ја овластувам компанијата да автоматски игра билети во мое име за секоја ждрепка за подобна лотарија. Јас разбирам дека бројот на билети што ќе се репродуцираат автоматски ќе се заснова на бројот на билети избрани на делот AutoPlay на апликацијата Lottery.com.

Одговарајќи се на опцијата AutoPlay на услугата, со ова ја овластувам компанијата да ја наплати посочената кредитна картичка на датотеката за мојата корисничка сметка да ги „превчита“ билетите врз основа на бројот на билети за re претовар selected избрани на апликацијата. Јас разбирам дека оваа наплата ќе се случи автоматски секој пат кога состојбата на сметката е на $ 0. Исто така, разбирам дека можам да престанам да се случува ова повторено полнење во кое било време со поставување на поставките за претовар во апликацијата Lottery.com на „0“.

5.2 Неуспех во плаќање

Ако вашата исплата е одбиена, ќе бидете известени во апликацијата и ќе бидете контактирани преку телефон или е-пошта. Може да ја ограничиме вашата можност да користите одреден начин на плаќање ако тој начин на плаќање не успее повеќе пати. ЗАБЕЛЕШКА: Ако вашата автоматска исплата не успее, ќе треба да ја надополните вашата сметка со друг метод на плаќање. Во случај да не се изврши плаќање, нема да се купат билети од ваше име без претходно извршена уплата. Може да ви биде оценет и плаќање за неуспех во плаќање за одбиената набавка.

5.3 Промена на плаќање

Ако сакате да ја смените вашата Плаќање, вклучително, на пример, да направите промена од една кредитна или дебитна картичка која првично била избрана на друга кредитна или дебитна картичка или банкарска сметка, мора да го смените бројот на сметката во делот за поставки на услугата.

5.4 Безбедност верификација

Ја овластувам компанијата и нивната агенција за спонзорирање да извршат пребарување за потврда на адреса. Овој процес на верификација е мерка на безбедност за да ме заштити мене, клиентот, од нелегална измама против мојата кредитна картичка. Гарантирам и гарантирам дека сум правен носител на оваа кредитна картичка и дека сум законски овластен да склучам договор за наплата со Lottery.com. Се согласувам да го обештетам, бранам и одржувам Lottery.com. безопасен, против каква било одговорност согласно ова овластување. Овој договор не може да се пренесува и мора да биде договорен од лицето овластено на корисничката сметка на Lottery.com.

6.0 Интерактивни карактеристики

Во врска со Услугата, компанијата може да понуди интерактивни социјални карактеристики („Интерактивни одлики“) во кои вие или трети страни, вклучително и други корисници на услугата, можете да комуницирате и објавувате содржина на корисникот (дефинирано подолу) во рамките на Услугата. Компанијата не одобрува, одобрува или предкривува содржина на корисникот што вие и другите корисници може да придонесете во Услугата и не е одговорна за точноста или неточноста на содржината на корисникот. Вие го имате целиот ризик од комплетност, точност или корисност на содржината на Корисникот што се наоѓа на Услугата.

Вие сте единствено одговорни за вашата употреба на Интерактивните карактеристики на Услугата и ги користите на ваш сопствен ризик.

Со користење на какви било интерактивни карактеристики, вие се согласувате да не објавувате, пренесувате, дистрибуирате, создавате или на друг начин не објавувате некое од следниве на или преку Услугата:

Било какви пораки, коментари, податоци, информации, текст или други дела, содржини или материјали („Корисничка содржина“) кои се незаконски, клевета, клевета, непристојни, порнографски, штетни за малолетни лица, непристојни, несакани, вулгарни, сугестивни, вознемирувачки, заканувачки, мачен, инвазивен на лична приватност или права на рекламирање, злоупотребувачки, воспалителни, мрази, измамнички или на друг начин непристоен (како што е утврдено од компанијата според своето дискреционо право);

Корисничка содржина што би охрабрила или дала упатства за кривично дело, ги крши правата на која било страна или што на друг начин би создало одговорност или ќе го наруши секое локално, државно, национално или меѓународно право;

Корисничка содржина што немате право да објавувате или на друг начин да пренесувате според кој било закон или во договорни или фидацијарни односи (како што се инсајдерски информации, комерцијални информации и доверливи информации научени или обелоденети како дел од работни односи или според договори за необјавување);

Корисничка содржина што може да го наруши или наруши патентот, трговската марка, трговската тајна, авторското право, правото на рекламирање или друга интелектуална сопственост, содржина или заштитено право на која било страна. Со објавување на содржината на корисникот, вие претставувате и гарантирате дека имате законско право да пренесувате, дистрибуирате, репродуцирате и прикажувате таква содржина на корисникот;

Корисничка содржина што ги фалсификува или брише нечии припишувања, правни известувања или комерцијални ознаки;

Корисничка содржина што обелоденува некое лице или субјект (вклучително, без ограничување, директор, службеник, вработен, акционер, агент или претставник на компанијата или славна личност) или лажно се изјаснува или на друг начин погрешно ја претставува вашата припадност кон компанијата, или кое било друго лице или ентитет;

Несакано или неовластено рекламирање, кампањски или промотивни материјали, несакана пошта, спам, синџири писма, пирамидални шеми или други форми на комерцијална пресуда и какви било материјали што промовираат шпионски, малициозен софтвер и предмети што може да се преземаат;

Приватни информации на која било друга страна, вклучително, без ограничување, телефонски броеви, поштенски адреси, адреси на е-пошта, информации за социјално осигурување, информации за кредитни и дебитни картички и други информации за сметката на финансиска институција;

Содржината на корисникот „активира“ или на друг начин малтретира друг корисник на услугата или вработен во компанијата. Ова може да вклучува, но не е ограничено на вознемирување, закана, срам или правење на нешто друго што е несакано, како што се постојано испраќање на несакани пораки или правење лични напади или изјави за раса, сексуална ориентација, религија, наследство, итн .;

Корисничка содржина што ја нарушува Услугата или серверите или мрежите поврзани со Услугата или собира или складира или складира или чува лозинки, информации за сметката на корисникот или други лични податоци за корисниците на услугата;

Софтверски вируси, корумпирани податоци или друг штетен, деструктивен или деструктивен софтвер, компјутерски код, датотеки или програми; и

Содржина на корисникот што, како што е утврдено од компанијата според своето дискреционо право, е забележливо или што го ограничува или спречува секое лице да користи или ужива во Интерактивните карактеристики на услугата, негативно влијае на достапноста на своите ресурси за другите (на пр., Употреба на целиот капитал писма или континуирано објавување на повторувачки текст), или може да ги изложи компанијата или нејзините корисници на каква било штета или одговорност од кој било вид.

Вие сте единствено одговорни за вашата содржина на корисникот и може да бидат одговорни за содржината на корисникот што ја објавувате. Во максимална мерка дозволена со закон, Друштвото не превзема никаква одговорност или одговорност за содржината објавена, зачувана или поставена од корисниците на корисникот од вас или трето лице, за каква било загуба или штета од нив, или за какво било неуспех или одложување на отстранувањето таквата содржина на корисниците, ниту пак компанијата е одговорна за какви било грешки, клевети, клевети, клевети, пропусти, лаги, непристојност, порнографија или вулгарности со кои може да се соочите.

Иако компанијата нема одговорност за содржината на содржината на која било корисничка содржина објавена преку какви било интерактивни карактеристики, вие се согласувате да и дадете на компанијата неограничено, безусловно, неограничено, светски, неотповикливо, без авторски права, неексклузивно, неотповикливо право и дозвола за користење изложува, емитува, копира, репродуцира, објавува, дистрибуира, шифрира, компресира, шифрира, вметне податоци во, уредува, пренасочува, пренесува, снима, јавно прикажува, јавно изведува и создава изведени дела од или експлоатира на кој било начин, сите или кој било дел од вашата содржина на Корисникот на кој сте придонеле, за која било цел, во кој било и во сите медиуми, сега познати или понатаму осмислени, низ целиот свет засекогаш и без никаков надомест за вас. Вие се согласувате да не ја бришете или ревидирате содржината на Корисникот објавена од која било друга страна.

Компанијата го задржува правото и има апсолутно дискреционо право да отстрани, прикажува или уредува која било содржина на корисникот објавена или зачувана во Услугата од која било причина, без најава. Секоја употреба на Интерактивни одлики или други делови на Услугата, со кршење на горенаведеното, ги крши овие Услови и правила за употреба и може да резултира, меѓу другото, прекинување или суспендирање на вашата сметка или вашите права да ги користите Интерактивните карактеристики и / или Услугата. Вие потврдувате и се согласувате дека компанијата може да има пристап, да користи или открива какви било информации за вас или за вашата употреба на Услугата, вклучително, без ограничување, која било содржина на Корисникот, за да се придржува кон законот или кој било правен процес, да ги заштити и брани правата на компанијата или имот или да ја заштити безбедноста на своите вработени, клиенти или јавноста.

Ве молиме, имајте предвид дека секоја содржина на корисникот што ја објавувате во рамките на Услугата станува јавна информација, може да се собира и користи од други и може да резултира во примање на несакани пораки од трети страни. Според тоа, компанијата ве обесхрабрува да објавувате лични информации што можат да се користат за да ве идентификуваат или лоцираат вас, како што се вашите адреси или телефонски број. АКО ДА ИЗБОРИТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ СИТЕ ЛИЧНИ ИДЕНТИФИАВНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВЕТЕ СО ВАШИОТ РИЗИК.

7.0 ограничена лиценца за апликацијата Lottery.com

7.1 Грант за лиценца

Според овие Услови и правила на употреба, компанијата ви дава ограничена, неексклузивна и незаменлива лиценца за (i) преземање, инсталирање и користење на мобилна апликација на компанијата („Lottery.com App“) за вашите лични, не -комерцијална употреба на мобилен уред во сопственост или на друг начин контролиран од вас („Мобилен уред“) строго во согласност со овие Услови и правила на употреба и (ii) пристап и користење на услугите што се достапни или на друг начин достапни преку апликацијата Lottery.com строго во согласност со овие Услови и правила на употреба.

7.2 Ограничувања на лиценцата

Вие потврдувате и се согласувате дека нема да:

Копирајте ја апликацијата Lottery.com, освен како што е изрично дозволено со оваа лиценца;

Изменете, преведувајте, адаптирајте или на друг начин создадете деривативни дела или подобрувања, без оглед дали може да се патентираат, на апликацијата Lottery.com;

Обратна инженер, расклопување, декомбилирање, декодирање или на друг начин обид да се добие или да се добие пристап до изворниот код на Lottery.com апликацијата или кој било дел од нив;

Отстранете, избришете, изменете или заменете ги сите трговски марки или какви било авторски права, трговска марка, патент или други информации за интелектуална сопственост или сопственички права од апликацијата Lottery.com, вклучително и каква било копија од нив;

Изнајмувајте, изнајмувајте, позајмувајте, продавајте, авторски права, доделувајте, дистрибуирајте, објавувајте, пренесувајте или на друг начин ставете ја достапна апликацијата Lottery.com или какви било одлики или функционалности на апликацијата Lottery.com, на која било трета страна од која било причина, вклучително и со правење на Lottery.com апликација достапна на мрежа каде е во можност да пристапите повеќе од еден мобилен уред во секое време;

Отстранете, оневозможете, заобиколувајте или на друг начин креирајте или имплементирајте каков било начин за заштита на копирање, управување со права или безбедносни карактеристики во или заштитете ја апликацијата Lottery.com; или

Користете ја апликацијата Lottery.com на начин забранет со важечки закони или регулативи, вклучително, без ограничување, во врска со која било форма на незаконско коцкање.

Користете ја апликацијата Lottery.com спротивно на овие Услови и правила за употреба или важечкиот закон.

Секое такво однесување може да резултира во непосредно прекинување на вашата сметка, како и ограничено право и лиценца на апликацијата Lottery.com и може да ви поднесе одговорност за кршење на законот.

7.3 Резервација на правата

Вие дополнително потврдувате и се согласувате дека Апликацијата Lottery.com е обезбедена за вас лиценца, а не е продадена. Вие не стекнувате никаков интерес за сопственост во апликацијата Lottery.com според овие Услови и правила за употреба, или какви било други права на нив, освен да ја користите апликацијата Lottery.com во согласност со дадена лиценца, и да подлежите на сите услови, услови и ограничувања според овие Услови и правила на употреба. Компанијата и нејзините даватели на лиценци и даватели на услуги резервираат и го задржуваат целото свое право, наслов и интерес за и на апликацијата Lottery.com, вклучувајќи ги сите авторски права, трговските марки и другите права од интелектуална сопственост во нив или поврзани со нив, освен како што е изрично ви е дадено во овие Услови и правила на употреба.

7.4 Ажурирања

Од време на време, компанијата може во своја дискреција да развие и да обезбеди ажурирања на апликации на Lottery.com, кои може да вклучуваат надградби, поправки на грешки, закрпи и други корекции на грешки и / или нови одлики (колективно, вклучувајќи сродна документација, „Ажурирања“) . Ажурирањата исто така може да ги модифицираат или бришат во целост одредени карактеристики и функционалности. Вие се согласувате дека Компанијата нема обврска да дава какви било ажурирања или да продолжи да обезбедува или овозможува какви било специфични карактеристики или функционалности. Врз основа на поставките на вашиот мобилен уред, кога вашиот мобилен уред е поврзан на Интернет или (i), апликацијата Lottery.com автоматски ќе ги преземе и инсталира сите расположиви ажурирања или (ii) може да добиете известување или ќе биде побарано да ги преземете и инсталирате достапни Ажурирања

Вие потврдувате и се согласувате дека апликацијата Lottery.com или некои делови од нив може да не работат правилно, доколку не успеете веднаш да ги преземете и инсталирате сите ажурирања. Понатаму, вие се согласувате дека сите ажурирања ќе се сметаат за дел од апликацијата Lottery.com и ќе бидат предмет на овие Услови и правила за употреба.

7.5 Наплати за мобилен уред и услуги

Одредени карактеристики на апликацијата Lottery.com бараат комуникација со серверите на компанијата, вклучувајќи, без ограничување, преземања и ажурирања на апликацијата Lottery.com, кои можат да ги трошат и да ги надминат податоците на давателот на услугата или ограничувањата на минутниот додаток. Вие потврдувате и се согласувате дека сте единствено одговорни за какви било трошоци направени со вашиот давател на услуги / мобилни услуги како резултат на Lottery.com апликацијата, вклучувајќи ги и сите преостанати и казни оценети за надминување на ограничувањата наметнати од вашиот добавувач на услуги.

Вие сте одговорни за цената на вашиот мобилен уред и да обезбедите дека вашиот мобилен уред ги исполнува барањата на системот на Lottery.com апликацијата, вклучително и добивање периодични ажурирања или надградби од давателот на услугата за мобилни уреди за да продолжите со користење на апликацијата Lottery.com. КОМПАНИЈАТА НЕ гарантира или гарантира дека апликацијата за лотарија.КОМ ќе биде компатибилна или функција со било која посебна мобилна опрема, НЕ ја прави компаниската гаранција или прифаќа која било одговорност за операција на мобилниот уред.

7.6 Мандат и престанок

Терминот на ограничена лиценца до апликацијата Lottery.com започнува кога ќе ја преземете апликацијата Lottery.com и ги прифаќате овие Услови и правила за употреба и ќе продолжите да стапите на сила сè до порано на (i) вашето бришење на апликацијата Lottery.com од вашиот мобилен уред или (ii) престанување на ограничената лиценца на компанијата на апликацијата Lottery.com и / или престанок на вашата сметка. По завршувањето (i) сите права што ви се дадени според овие Услови и правила за употреба, исто така, ќе престанат и (ii) мора да престанете да ја користите и да ги избришете сите копии од апликацијата Lottery.com од вашиот мобилен уред. Престанокот на лимитираната лиценца нема да ограничи никакви права или правни лекови на компанијата на закон или во сопственост.

8.0 Други права на интелектуална сопственост

8.1 Информации за авторски права и ограничување за некомерцијална употреба

Услугата и неговите содржини, карактеристики и функционалност, вклучително, но не ограничувајќи се на, сите информации, производи, услуги, текст, дисплеи, графика, видео, аудио и софтвер, како и дизајнирање, селекција и нивно уредување (колективно, „Содржина“) ), се во сопственост на компанијата, неговите даватели на лиценци или други даватели на таков материјал и се заштитени од Соединетите држави и меѓународните закони за авторски права, трговска марка, патент, трговска тајна и други интелектуални закони или закони за права на сопственост.

Овие Услови и правила на употреба ви овозможуваат да ја користите Услугата само за лична, некомерцијална употреба. Вие не смеете да репродуцирате, дистрибуирате, модифицирате, создавате деривативни дела, јавно да ги прикажувате, јавно изведувате, објавувате, преземате, чувате или пренесувате која било содржина на услугата, освен како што следува:

Вашиот компјутер може привремено да складира копии од таквата содржина во RAM меморијата, инцидентни со вашето пристапување и гледање на тие материјали.

Може да чувате датотеки што автоматски се чуваат во склоп на вашиот веб-прелистувач за цели за подобрување на дисплејот.

Ако ви обезбедиме одредени содржини на социјалните медиуми, преземате такви активности што им се овозможуваат на ваквите одлики.

Вие не мора да:

Изменете копии на која било содржина од услугата.

Избришете или изменете ги сите известувања за авторско право, трговска марка или други известувања за сопственички права од копии на содржина од услугата.

Не смеете да пристапите или да користите за комерцијални цели на кој било дел од Услугата или на која било содржина достапна преку Услугата.

Ако печатите, копирате, модифицирате, преземете или на друг начин користите или на било кое друго лице му имате пристап до кој било дел од Услугата, во согласност со Условите и правилата на употреба, вашето право на користење на Услугата ќе престане веднаш и вие мора, во наша страна опција, вратете или уништете какви било копии од содржината што сте ја направиле. Ниту едно право, наслов или интерес во компанијата, услугата или содржината на услугата не ви е префрлена на вас, и сите права што не се изрично дадени, се задржани од компанијата. Секое користење на Услугата што не е изрично дозволено со овие Услови и правила на употреба е кршење на овие Услови и правила на употреба и може да ги наруши авторските права, трговската марка и другите закони.

8.2 Трговски марки

Името на компанијата, логото на компанијата и сите поврзани имиња, логоа, имиња на производи и услуги, дизајни и пароли се трговски марки на компанијата или нејзините филијали или лиценци. Не смеете да користите вакви ознаки без претходна писмена дозвола од компанијата. Сите други имиња, логоа, имиња на производи и услуги, дизајни и пароли се трговски марки на нивните соодветни сопственици.

8.3 Известување и постапка за побарување побарувања според Законот за авторско право на дигитален милениум

Актот за авторско право на дигитален милениум („ДМКА“) им овозможува на сопствениците на авторски права кои веруваат дека нивните права според законот за авторски права на САД се повредени со акти на трети страни преку Интернет. Ако поединец верува дека нивното дело заштитено со авторски права е копирано без овластување и е достапно во рамките на Услугата на начин што може да претставува повреда на авторските права, поединецот може да достави известување за нивното побарување до назначениот агент на компанијата наведен подолу. За известувањето да биде ефективно, мора да ги содржи следниве информации:

Физички или електронски потпис на лице овластено да дејствува во име на сопственикот на ексклузивно право кое е наводно прекршено;

Опис на авторското дело за кое се тврди дека е повредено;

Опис на тоа каде се наоѓа наводно повредениот материјал во рамките на Службата;

Информации кои се разумно доволни за да и се дозволи на компанијата да контактира со странката што се жали, на пример, адреса, телефонски број и доколку е достапна, е-пошта на која може да се контактира странката што поднесува жалба;

Изјава дека лицето има добра верба дека спорната употреба не е овластена од сопственикот на авторските права, неговиот агент или законот; и

Изјава дека информациите во известувањето се точни и под казна за уништување, дека тужителот е овластен да постапи во име на сопственикот на ексклузивно право кое, наводно, е повредено.

Назначениот агент на компанијата треба да се контактира само доколку поединец верува дека нивната работа е искористена или копирана на начин што претставува повреда на авторските права и такво прекршување се случува во рамките на Услугата. Сите други прашања до назначениот агент нема да бидат одговорени.

Општи информации 9.0

9.1 Промени во Условите и правилата на употреба

Ние го задржуваме правото да ги промениме овие Услови и правила на употреба во кое било време, без претходно известување за вас. Ако овие Услови и правила на употреба се изменети, ние ќе го ажурираме „Последниот пат изменет“ и таквите промени ќе бидат ефективни при објавувањето. Ако го направиме она што утврдивме дека се материјални промени во овие Услови и правила за употреба, ќе ве известиме со објавување на забелешка или со испраќање на известување до адресите на е-пошта на датотеката. Ваша обврска е да ни дадете известување за каква било промена на вашата адреса за е-пошта со испраќање на нас известување веднаш до support@lottery.com.com. Вашата континуирана употреба на Услугата по вакви материјални промени бара ваша согласност за измените. Ако не се согласувате со промените, единствен лек е да престанете да ја користите Услугата и да дадете писмено известување за истото на support@lottery.com.com. Ние автоматски ќе ја избришеме вашата сметка и ќе ги вратиме останатите средства на вашата сметка, освен ако не поучите поинаку. Од вас се очекува да ја проверувате оваа страница секој пат кога ќе пристапите до оваа Услуга за да бидете свесни за какви било промени, бидејќи тие се обврзувачки за вас.

9.2 Одрекување од гаранции

ВАШАТА УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА, СОДРИНА СИТЕ СОДРИНА И СЕКОГАШНИ ПРИРАЧНИЦИ ОБЕЗБЕДУВАНИ ПРЕКУ УСЛУГАТА Е ВАША РИЗИК. УСЛУГАТА, СОДРИНА И НЕКОИ ПРИРАЧНИЦИ ОБЕЗБЕДНИ НИЗ УСЛУГИТЕ СЕ ОБВРЗУВА ОД „КАКО СЕ“ и „КАКО ДОСТАПНА“ ОСНОВА, БЕЗ СЕКОЈ ГАРТИТЕ ГАРНИТЕ НА СИТЕ ВИД, ИСТО ЕКСПРЕС ИЛИ ИМПИЛИРАНА. НИКОГАШ КОМПАНИЈА НЕ СЕКОЈ ПЕРСОН ДА СЕ Здружени со Компанијата КАКО ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕТСТАВУВА СО ОДГОВОР НА КОМПЛЕТНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ, сигурност, КВАЛИТЕТ, АКУРАЦИЈА И ДОСТАВА НА УСЛУГАТА, СОДРИНА И ДОГОВОРИТЕ. БЕСПЛАТНО ОГРАНИЧУВАЕ НА НАДВОРЕШНИКОТ, НИКОГАШ КОМПАНИЈАТА НЕКОЈ ДЕЛО СЕ ЗДРУ REУВА СО ПРЕТСТАВИТЕ НА КОМПАНИЈАТА ИЛИ ГАРАНЦИИТЕ ДА СЕ УСЛУГАТЕТЕ, САМО СОДР ORИНА И СЕКОЈ ИНТЕМИ ПРЕГЛЕДНИ ПРЕКУ Услугата ќе биде точна, комплетна, употреба, употреба, употреба СОДРИНАТА ИЛИ СИТЕ ПОДАТОЦИ ОБЕЗБЕДНИ ПРЕКУ Услугата ќе функционира во конфигурацијата или со хардверот или софтверот што ги користите, ТЕА ДЕФЕКТИ BEЕ КОРИСТЕТЕ, КАКО СЕРВИСОТ ИЛИ СЕРВИСТЕ ТОА ДА СЕ ПРОДАВААТ ДОСТАВНИТЕ ИЗДРУНИТЕ ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ПОСЕБНИ ИНТЕМИ ОБВРЗИ ОД УСЛУГИТЕ Е ДРУГОДНО ПОСЛЕДУВААТ ВАШИТЕ ПОТРЕБИ ИЛИ ИЗГОВОРИ. ИНФОРМАЦИИТЕ ВО УСЛУГОТ МОЕ ДА ДА ИМА ДА ИМА ДА ДА ДА ДРАВЕТЕ, И КОМПАНИЈАТА НЕ ДОГОВОРУВА ДОГОВОР ЗА ДОДЕЛУВАЕ ПОСТОИ ИНФОРМАЦИИ

КОМПАНИЈАТА ОВДЕ ПОСТАВУВА СИТЕ ГАРТИНИИ НА СИТЕ ВИД, КОГА ИСКУСТВО ИЛИ ИМПЛИЕТИРАНА, СТАТУТОРИ ИЛИ ДРУГОВИНА, ВКЛУЧУВА BЕ НО НЕ ОГРАНИЧУВААТ КАКО ГАРАНЦИИ ЗА МЕРЧАНТИЛНОСТ, НЕВЕСТИРАЕ И ПОДНЕСУВАЕ ПРИРАЧНИКОТ НЕ СЕ ВЛИЈАНИЕ СИТЕ ГАРАНЦИИ кои НЕ МОАТ ДА СЕ ИСКЛУЧУВА ИЛИ ОГРАНИЧЕН ПОД ДОГОВОРЕН ЗАКОН.

9.3 Ограничување на одговорноста

ВАШИОТ ПРИСТАП ДО УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА, СОДРИНА И СИТЕ ПОДАТОЦИ ОБНОВНИ ОД УСЛУГИТЕ СЕ САМО ВАС РИЗИК. БЕЗ НАДВОРЕ WЕ ILLЕ КОМПАНИЈАТА, НЕГОВИТЕ РАБОТНИЦИ, ЛИЦЕНСОРИ И СЕРВИСКИТЕ СИТЕ И НЕГОВИТЕ И НЕГОВИТЕ РЕСПЕКТИВНИ СЛУБЕНИЕ, ДИРЕКТОРИ, УПРАВУВАНИ, ВРАБОТНИЦИ, АКЦИОНЕРИ, ИЗВЕДУВАНИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЦЕСЕРИ, ЛЕЦЕНЕСИИ ") БЕГАШ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ИЛИ СИТЕ ПАРТИ ПАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА СЕКОЈ ДВД, ПОДНЕСЕ СЕКОЈ ПРАВНА ТЕОРИЈА, ПОДНЕСУВА ОД ИЛИ ПОВЕЕ СО ВАШИОТ ПРИСТАП, УПОТРЕБА, ИЛИ Неможност за употреба, СЕРВИС, СИТЕ СОСТОЈБИ ОД ЛИНСКА ДА СЕ СОДРИНА СЕРВИС ИЛИ ПОВЕЕ ДРУГИ ПРИРАЧНИЦИ ОБНОВНИ ОД УСЛУГАТА, ВКЛУЧУВА СИТЕ ДИРЕКТ, ИНДИРЕКТ, ПОСЕБНИ, ПОВРШИНИ, СОСТОЈБА ИЛИ ПУНИТИВНИ ОДГОВОРИ, ВКЛУЧУВААТ НО НЕ ОГЛАСНО ДА, ЛИЧНО ПОВТОРНО, ПАНИРА ,Е, ЛЕКОТ ГОЛЕМИ НА ПОБЕДНИЦИ, ГОЛЕМИ НА БИЗНИС ИЛИ АНТИЦИПАТИВНИ ЗАШТИТА, ГОЛЕМИ НА УПОТРЕБА, ГОЛЕМИТЕ ДОБИВНИЦИ, ГОЛЕМИ ПОДАТОЦИ, КОГА СЕ ПОВЕЕ СО ТОРТ (ВКЛУЧУВА NEЕ НА НЕГОВОРНОСТА), БИДЕ OFЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ДРУГИ, исто така. ОДГОВОРНИТЕ ДЕЛОВИ ПРОДОЛУВААТ НЕ Е ДОГОВОРНОСТ или одговорност за какви било грешки или употреба на содржина во рамките на услугата или за кои било оштетувања, или интерфејс со опрема, мобилни уреди, програми, датотеки, или други употребени карактеристики УСЛУГАТА ИЛИ СИТЕ страници кои се поврзани со неа.

ПОВЕДНО, НЕ Е ДОГОВОР КОМПАНИЈАТА ДА БИДЕ ДА ОДГОВОРИ ДА СЕ ДОБИРАТЕ ИЛИ ДЕЛАЈТЕ ВО ПЕРФОРМИРА ANЕ НА ДЕВЕРБА ПОД ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВКЛУЧУВА BЕ НО НЕ ОГРАНИЧУВААТ ДА СЕ ПРОДОЛУВАМЕ ЛИТЕРИТЕ СМЕТКИ И КОЛЕКТИВНИТЕ СИТЕ ПОДЕЛБИ ПОВЕЕ КАКО ВРВЕН НАСТАН НА НАДВОРЕШНИОТ ИЛИ АКЦИИ НА СЕКОЈ ЛОТЕРСКА КОМИСИЈА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈА, ИЛИ СЕКОЈ ФЕДЕРАЛ, ДРATEАВНИ И ЛОКАЛНИ ВЛАДИ.

ИСКОРИСТВОТО ОДГОВОРНО ДРУГОВНА ВИСЕА ВО ОВОЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВАШИОТ САМО РЕМЕДИИ ЗА ДИЗАЦИСКА ФАКЦИЈА СО ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ОД СОСТОЈБА СО УСЛУГАТА ИЛИ СОДРИНА понудена ТУКА Е ПРОДОЛУВА USЕ НА УСЛУГАТА. ВАШИОТ ПЕРМИСИЈА ЗА УПОТРЕБА НА УСЛУГИТЕ МО AЕТЕ АВТОМАТИЧКО ТЕРМИНИРА БЕЗ ИЗВЕСТУВАЕ ВО САМО ДИСКРИЦИЈА НА КОМПАНИЈАТА.

ИСКОРИСТВО ЗА ГРАДЕ OFЕ НА ВАШИОТ ОБВРСКИ ОБВРСКИ ОБВРСКИ ПОД СЕКЦИЈА 10 НА ОВАА УСЛОВИ И УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, НЕ Е ДОГОВОР WЕ ДОГОВОРНОСТА НА ЕИТЕР ПАРТИ ИСКУСИМЕ ГРАТЕР НА (I) ПРОИЗВОДОТ ПАРИД НА КОМПАНИЈАТА ДО СЕ ПОСТОИ ВЕДНО ДОГОВОР НА ДОСТАВНИОТ ДОГОВОР ДОДЕЛУВА ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ОДГОВОРНОСТ ИЛИ (II) ЕДНО УСЛОВНИ ($ 6) ДОЛАРИ. ПРИРАЧНИКОТ НЕ СЕ ВЛИЈАНИЕ СЕ ДОГОВОРНОСТ, КОЈ НЕ МОЕ ДА СЕ ИСКЛУЧУВА ИЛИ ОГРАНИЧУВА ПОД ДОГОВОРЕН ЗАКОН.

 1. Обесштетување

Вие се согласувате да ги бранат, обештетувате и да ги чувате безопасни Ослободените страни од и против какви било побарувања, обврски, штети, пресуди, награди, загуби, трошоци, трошоци или трошоци (вклучувајќи разумни адвокатски такси) кои произлегуваат од или во врска со вашето кршење на овие Услови и правила на употреба или употреба на Услугата, вклучително, но не ограничувајќи се на, каква било употреба на Содржината на услугата и производи, освен што е јасно одобрено во овие Услови и правила на употреба или вашата употреба на какви било информации добиени од Услугата. Доколку сте должни да наведете надомест на штета, Друштвото може, по свое и апсолутно дискреционо право, да ја контролира диспозицијата на кое било побарување по ваша единствена цена и трошок. Без ограничување на горенаведеното, вие нема да намирите, компромитирате или на кој било друг начин да имате некое побарување без писмено одобрение од компанијата. Доколку сте должни да наведете надомест на штета, Друштвото може да задржи каква било исплата што инаку се бара да ви ја направи за да ги надоместите обврските за обештетување.

 1. Владеење на законот и решавање на спорови

Сите работи што се однесуваат на компанијата, услугата, овие Услови и правила за употреба и какви било спорови или побарувања кои произлегуваат од нив или поврзани со нив (во секој случај, вклучително и несогласувања во спорови или побарувања), се уредуваат и толкуваат во согласност со внатрешни закони на државата Калифорнија без да се даде ефект на кој било избор или одредба или правило за конфликт на закон.

Вие потврдувате и се согласувате дека сите вакви спорови и побарувања ќе бидат решени со арбитража во Градот и округот Сан Франциско, Калифорнија или на друга друга локација како што ќе избере компанијата, по своја дискреција и во согласност со Федералниот акт за арбитража и трговската арбитража Правила на Американското здружение за арбитража. Ако поднесете барање или против-барање против компанијата, вие се согласувате да го сторите тоа на индивидуална основа, а не со други корисници како класа за акција. Одлуката на арбитерот е конечна и обврзувачка за страните и може да се намали на пресуда во кој било надлежен суд. Страните се согласуваат да се надлежни и да се одржуваат место пред кој било федерален или државен суд во градот и округот Сан Франциско, во државата Калифорнија. Вие се откажувате од сите и сите приговори за остварување на надлежноста врз вас од страна на таквите судови и за одржување на вакви судови.

Во случај кога секој спор треба да резултира во арбитража, преовладувачката страна во таков спор има право да ги поврати од другата страна сите разумни такси, трошоци и трошоци за извршување на кое било право на странката што преовладува, вклучително без ограничување, разумни такси на адвокатите и трошоците, за кои сите ќе се смета дека се натрупале при започнувањето на таквата постапка и ќе бидат платени без оглед дали таквото дејствие се гони на пресуда или не. Секоја пресуда или наредба внесена во такво дејствување содржи специфична одредба која предвидува враќање на адвокатските такси и трошоците направени при извршување на таквата пресуда и доделување камата за предрасуди од денот на прекршувањето на максималната стапка дозволена со закон. За целите на овој дел (з) адвокатските такси вклучуваат, без ограничување, надоместоци направени во следните (а) предлог за пресуда, (б) постапки за презир, (в) гарнитури, даноци и прегледи на должникот и трети лица, (г) откритие и (д) парница за стечај; и (ii) странка што преовладува е странката што е решена во постапката да преовладува или која преовладува со разрешување, неисполнување на обврските или на друг начин.

 1. Ограничување на време за поднесување побарувања

СЕКОЈ ПОВЕЕ НА АКЦИЈА ИЛИ БАРАЕ МОЕ МОЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ ИЛИ РАЗВОЈ НА ОВОЈ УСЛОВИ И УСЛОВИ НА УПОТРЕБА ИЛИ УСЛУГИТЕ МОЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ДА СЕ ЕДНО (1) ГОДИНА ПОСЕЕ НА ПРИЧИНОТ НА АКЦИСКИТЕ АКРЕСИ, ДРУГИ ПОСЕБНИ, САМО КАСЕ ЗАБОЛЕН.

 1. Обврска за данок

Вие потврдувате дека сте одговорни да ги пријавите вашите приходи и да плаќате какви било даноци заради соодветните федерални, државни и локални власти во Соединетите Американски Држави и во земјата во која живеете. Понатаму, потврдувате дека применливата организација за лотарија може да задржи дел од вашите добивки и да ја проследи до соодветниот орган за оданочување во ваше име.

 1. Електронски потписи

Електронскиот потпис во законот за глобална и национална трговија, 15 USC 7001-7031 бара да се согласите да склучите електронски договор со компанијата пред да се изврши договорот и да станете во сила. Доколку склучите договор за корисници преку Интернет, нема да ви биде побарано да поднесете хартиена апликација / договор. Целиот договор меѓу вас и компанијата ќе биде потврден со електронски запис. Вие мора да се согласите да користите електронски запис и да се согласите да ги прочитате и разберете овие Услови и правила на употреба. Откако ќе креирате сметка и ќе станете регистриран корисник на услугата, имате право да ја повлечете својата согласност за употреба на електронски запис. Меѓутоа, доколку го сторите тоа, вашата сметка на компанијата автоматски ќе се прекине и ќе ги изгубите сите права на сите надоместоци за какви било последователни добивки. Доколку сакате да ја повлечете својата согласност за ексклузивна употреба на електронски договор, мора да го сторите тоа со откажување на вашата корисничка сметка и испраќање е-пошта на support@lottery.com. Вашето барање мора да ги содржи вашето име, вашата адреса за пошта и адреса за е-пошта.

 1. Потпирање на објавени информации и материјали од трети страни

Информациите презентирани на или преку Услугата се достапни само за општи информации. Компанијата не гарантира за точноста, комплетноста или корисноста на овие информации. Секоја доверба што ја ставате на вакви информации е строго на ваш сопствен ризик. Компанијата ја отфрла целата одговорност и одговорност што произлегува од какво било потпирање ставено на вакви материјали од вас или кој било друг корисник на услугата, или од кој било кој може да биде информиран за која било од неговите содржини.

Услугата може да прикаже, да вклучи или да става достапна содржина на трети страни (вклучувајќи податоци, информации, апликации и услуги и / или материјали за други производи) или да обезбеди линкови до страници или услуги на трети лица, вклучително и преку рекламирање на трети страни („Трето -Партични материјали ”). Вие потврдувате и се согласувате дека компанијата не е одговорна за материјали од трети страни, вклучувајќи ја нивната точност, комплетност, навременост, валидност, усогласеност со авторските права, законитост, пристојност, квалитет или кој било друг аспект од нив. Компанијата не презема никаква одговорност или одговорност кон вас или кое било друго лице или субјект за какви било материјали од трети страни. Материјалите и линковите од трети страни за нив се дадени единствено како погодност за вас и вие пристапувате и ги користите во целост на ваш сопствен ризик и подлежите на условите на таквите трети страни.

 1. Известување за потрошувачи во Калифорнија

Како што се бара во делот 1789.3 во Калифорнискиот законик, ова известување е да ве советуваме дека (i) Услугата ја обезбедува Lottery.com, буквата 5214F Diamond Hts #1052 Сан Франциско, Калифорнија 94131 и дека (ii) може да се наплати одредена цена понудени услуги; Компанијата го задржува правото да го промени износот на која било такса или наплата и да воведе нови такси или такси, ефективни со разумно известување за вас. Ако имате поплака во врска со Услугата или сакате дополнителни информации за користење на услугата, ве молиме контактирајте го support@lottery.com.

 1. Одземање и сериозност

Ниту едно откажување од страна на компанијата од кој било термин или услов утврден во овие Услови и правила на употреба, нема да се смета за понатамошно или континуирано откажување од таквиот термин или состојба или откажување од кој било друг термин или состојба, и каков било неуспех на компанијата тврдат право или одредба според овие Услови и правила за употреба не претставуваат откажување од такво право или одредба.

Ако која било одредба од овие Услови и правила на употреба, судот или друг суд на надлежната надлежност смета дека е неважечка, нелегална или неизвршна заради која било причина, таквата одредба се елиминира или ограничува на минимална мерка, како што преостанатите одредби од Услови и правила на употреба ќе продолжат во целосна сила и ефект.

 1. Задача

Компанијата може да ги додели своите права и обврски според овој договор, во целост или делумно, на кое било лице или субјект во кое било време, без претходно известување за вас и без ваша согласност. По таквата задача, Друштвото може да се ослободи од понатамошна обврска следната. Вие не можете да доделите или делегирате никакви права или обврски според овие Услови и правила на употреба без претходна писмена согласност од компанијата, и какво било неовластено доделување и делегирање од вас е неважечко и неефикасно.

 1. Однос на странки

Вие потврдувате и се согласувате дека не постои заедничко вложување, партнерство или работен однос помеѓу вас и компанијата како резултат на овие Услови и правила за употреба или вашата употреба на Услугата. Вие се согласувате да не се изјаснувате како застапник, застапник, оператор, дистрибутер или вработен во Компанијата и Компанијата нема да ви одговара за какви било ваши претставувања, акти или пропусти. Вие исто така потврдувате и се согласувате дека, освен ако не е поинаку предвидено во овие Услови и правила на употреба, нема да има корисници на трети лица.

 1. Виша сила

Компанијата нема да биде одговорна за какво било одложување или неуспех да се изврши како резултат на непредвидени околности или причини надвор од нејзината разумна контрола, вклучително, без ограничување, екстремно време и други Божји дела на Бога, природни катастрофи, војна, тероризам, немири, ембарго, акти на граѓански или воени власти, пожари, поплави, несреќи, неуспеси во мрежната инфраструктура, штрајкови со компјутерски вируси или недостаток на транспортни капацитети, транспортни запирања или застој, и запирање или забавување на Интернет или други мрежи (секој, „настан за виша сила“) .

 1. Ограничено полномошно

Со ова се согласувате на следното ограничено полномошно („Полномошно“) за купување, складирање, откуп на билети за лотарија и дистрибуција на добивки. Вие се согласувате да го назначите претставникот на компанијата за свој полномошник („агент“) за следниве услови и правила:

Агентот е овластен да постапува за вас според ова полномошно, како што е опишано овде.

Агентот може да дејствува и да извршува моќ, овластување и контрола во ваше име, во однос на билет за лотарија или билети ограничени на следниве наброени овластувања:

Да купите со средства што сте ги обезбедиле и да поседувате, но не и сопственост, на билет (и) на Лотарија;

Да ги чува билетите (ите) на лотаријата во соодветна просторија за складирање;

Да се ​​транспортираат билетите (и) на лотаријата од и до која било точка во надлежноста на купувањето, по потреба да се поседуваат и контролираат да ги стават во складирање и да ги откупат за добивки од ваше име; и

Да се ​​ангажираат и разрешуваат агенти и вработени, во врска со работите опишани овде, под вакви услови што компанијата ги определува.

Вие се согласувате да ја назначите Компанијата како свој назначен гласник и претставник и да ја овластите Компанијата да дејствува во ваше име за купување и чување на вашите билети (и) на Лотарија, собира секакви добивки од групата или групни игри и ставете ги вашите поединечни или групни игри. корисничка сметка.

Ова полномошно опстојува во кое било време кога ќе ја користите услугата и за кој било подолг временски период за купување и откуп на билети за лотарија и за дистрибуција на добивки, по важење.

Трети страни можат да се потпираат на репрезентациите на Агентот за сите прашања во врска со овластувањата дадени на Агентот. Ниту едно лице што работи потпирајќи се на репрезентациите на Агентот или овластеното овластување доделено според ова полномошно, не сноси никаква одговорност од вас или кон вашиот имот за дозволување на Агентот да оствари каква било моќ пред вистинското знаење дека Полномошно е отповикан или прекинат со закон или на друг начин.

Ниту еден агент именуван или заменет во ова полномошно не сноси одговорност за вас за постапување или одбивање да постапувате според ова полномошно. Вие се согласувате да го обесштетите и да држите безопасни секој застапник именуван или заменет во ова полномошно за какви било судски трошоци, граѓански пресуди или разумни адвокатски такси што се направени како резултат на извршување на овластувањата опишани овде.

Компанијата експлицитно се одрекува од сопственоста на кој било билет (и) лотарија опишани овде. Регистрираните корисници кои ставаат нарачка ги задржуваат сите законски права и сопственост на билети за лотарија што се правилно нарачани, согласно овие Услови и правила на употреба.

 1. Заштита на личните податоци
 2. Целиот договор

Овие Услови и правила на употреба, нашата политика за приватност и кое било применливо ограничено полномошно, го сочинуваат единствениот и целиот договор помеѓу вас и компанијата во однос на Услугата и ги надминуваат сите претходни и современи сфаќања, договори, репрезентации и гаранции, како напишани така и усна, во однос на Услугата. Ништо во Условите и правилата на употреба, изразено или имплицитно, не се смета дека им дава права или правни лекови, ниту обврзува на некоја од страните до сега, на кое било лице или субјект различно од таквите страни, освен ако не е така наведено спротивно.